RDA Zienswijze op het maatregelenpakket Mond- en Klauwzeer van de Directeur VVM (januari 2000)

De reactie van de Raad gaat punt voor punt in op het maatregelenpakket.