RDA Zienswijze 'Diergezondheid en dierenwelzijn op Megabedrijven'

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Raad een advies uitgebracht over de gevolgen van de schaalvergroting naar Megabedrijven in de varkens- en pluimveehouderij. De RDA heeft in zijn deeladvies het dierenwelzijn en de diergezondheid behandeld. Het Milieu- en Natuurplanbureau, de Raad voor het Landelijk gebied en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu hebben in hun deeladviezen de milieu-, volksgezondheids- en ruimtelijke ordeningsaspecten behandeld. Onderstaand vindt u de betreffende rapporten.