RDA Zienswijze op rapport KNMvD 'Massaal doden en destrueren van gezonde dieren in het kader van dierziektebestrijding'

De Raad kan zich in algemene zin vinden in het standpunt van de KNMvD. Het massaal doden van dieren in het kader van de bestrijding van een besmettelijke dierziekte dient zorgvuldig te worden afgewogen en aan strikte voorwaarden te zijn gekoppeld.