Ontwerp- Loopvogelbesluit

Reactie van de Raad over het ontwerp- Loopvogelbesluit, op verzoek van de minister van LNV: er van uitgaande dat de omstandigheden waaronder loopvogels op dit moment in Nederland worden gehouden vanuit welzijnsoogpunt aanvaardbaar zijn, zou in overleg tussen sector en overheid tot normering moeten worden gekomen, gebaseerd op de huidige situatie op de betere bedrijven. Gelijktijdig dient onderzoek te worden gestart om een wetenschappelijke onderbouwing te leveren voor deze normering. Beide partijen zouden zich bereid moeten verklaren om de uitkomsten van dit onderzoek te aanvaarden als die zouden leiden tot wijziging van de overeengekomen normering.