Wijziging Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Wijziging Art. 55 (Fokken met dieren) en Art. 117 (Vervoer van dieren) van de GWWD. Reactie van de Raad op dit wetsvoorstel, op verzoek van de minister van LNV. De Raad kan zich vinden in het wijzigingsvoorstel betreffende artikel 55. Ook ten aanzien van het wijzigingsvoorstel betreffende artikel 117 is de Raad akkoord, zij het dat het bedrijfsleven wel enige bedenkingen had.