Beleidsbesluit diergezondheid

De Raad is zich bewust van het feit dat het Beleidsbesluit al in de Tweede Kamer aan de orde is geweest en dus mag gelden als vastgesteld beleid. Voor een belangrijk deel kan hij instemmen met de daarin vastgelegde prioriteiten. Toch wenst hij enkele aanvullende opmerkingen te maken.