Huisvesting vleeskuikenouderdieren

Reactie op het ontwerp-Besluit huisvesting vleeskuikenouderdieren en de bijbehorende nota van toelichting. Op verzoek van de minister van LNV.