RDA Zienswijze Evaluatie en toekomst van het Europese diergezondheidsbeleid

De Raad adviseert welke aandachtspunten vanuit Nederland in het wetboek over het Europese diergezondheidsbeleid van de Europese Commissie ingebracht zouden moeten worden. De inbreng van de Nederlandse zijde zou zich moeten concentreren op vier hoofdthema’s: preventie, bestrijding, financiering, communicatie.