Oostvaardersplassen

Reactie op het advies van de Raad voor het Natuurbeheer (RNB) over het rapport "De Oostvaardersplassen natuurlijker", opgesteld door de Beheerscommissie Oostvaardersplassen: De Raad verzoekt de Minister in zijn beleid aangaande de Oostvaardersplassen zorg te dragen voor een evenwichtige afweging van natuurbeheerbelangen en dierenwelzijn. Tegelijkertijd realiseert de Raad zich dat de problematiek van de grote grazers in natuurgebieden zich niet beperkt tot hun welzijn en niet tot de Oostvaardersplassen. De Raad maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van het gevoerde beleid voor de gezondheid van dieren en van mensen. De Raad stelt zich voor in het najaar in een uitvoeriger advies op genoemde problematiek terug te komen (zie ook de bijlagen).