Zichtbaar veranderd biotechnologie en het tenstoonstellen van dieren

De staatssecretaris van Economische Zaken vroeg de RDA op 2 juli om een zienswijze te geven over het tentoonstellen van genetische gemodificeerde  organismen (ggo’s). De RDA doet in deze zienswijze een appèl op het gezonde verstand en de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen en ontraadt extra regelgeving op het voorliggende terrein. De RDA heeft in de voorliggende zienswijze de maatschappelijke en ethische vragen met betrekking tot het tentoonstellen van genetisch gemodificeerde dieren in kaart gebracht en geëxpliciteerd. Wij hopen met het uitbrengen van deze samenvatting de verspreiding van die zienswijze in brede kring te stimuleren.