RDA Zienswijze 'Negatief-en positieflijst voor vissen, reptielen en amfibieën' (ter invulling van Art. 33 van de GWWD)

In dit advies wordt voor de groepen reptielen, amfibieën en visachtigen per groep een tweetal lijsten voorgesteld; (1) een negatieflijst met soorten die naar mening van de Raad niet op een vanuit gezondheids- en welzijnsoogpunt aanvaardbare wijze gehouden kunnen worden en (2) een positieflijst van soorten die naar de mening van de Raad wél op een vanuit gezondheids- en welzijnsoogpunt aanvaardbare wijze gehouden kunnen worden.

Reactie minister Veerman (LNV) op advies 2004/03

In een kamerbrief laat minister Veerman van LNV weten, dat het RDA-advies weliswaar een doorbraak is, maar dat hij besluit om de AMvB Art 33 GWWD niet in te vullen omdat het niet in het Kabinetsbeleid past. Kst.28286-5 (zie bijlage)