RDA Zienswijze Voor productie houden van knobbelzwanen

Op verzoek van de Minister van LNV heeft de Raad het voor productie houden van knobbelzwanen in de vorm van een zogenaamde zwanendrift nogmaals beoordeeld. De Raad ziet geen zwaarwegende argumenten om zijn bezwaren zoals geformuleerd in het advies RDA 1995/01 te herzien.