Besluit Dierenvervoer

Een advies op verzoek van de Minister van LNV met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het Besluit dierenvervoer 1994. De Raad kan, op enkele opmerkingen na, instemmen met de voorstellen die strekken tot implementatie van Richtlijn 95/29/EG.