RDA Zienswijze 'Dromedaris als productiedier'

Conform het ‘nee, tenzij’ karakter van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) dient het verzoek tot het houden van dromedarissen als productiedieren in Nederland getoetst te worden. De Raad adviseerde dat dromedarissen zonder aanvullende voorwaarden gehouden kunnen worden.