RDA Zienswijze 'Bestialiteit'

Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft de Raad antwoord op de vraag in hoeverre aangetoond kan worden dat seksuele omgang met dieren nadelige gevolgen voor het welzijn of de gezondheid van het dier heeft.