RDA Zienswijze 'Het doden van drachtige grote landbouwhuisdieren'

Naar aanleiding van recente grote dierziekte-uitbraken (o.a. mond- en klauwzeer) onderzocht de Raad voor Dierenaangelegenheden of er verbeteringen in de dodingsmethoden van drachtige grote huisdieren mogelijk zijn.