Project vitale vleeskuikens: Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE).

Een advies op verzoek van de Directeur Landbouw aangaande het project Vitale vleeskuikens van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE). De vermindering van de vitaliteit van vleeskuikens wordt door de Raad als een ernstig welzijnsprobleem ervaren. De Raad neemt er dan ook met instemming kennis van dat de PVE hebben besloten tot intensieve aanpak van de uitvalsproblematiek bij vleeskuikens, waarbij korte en lange termijn maatregelen evenredige aandacht krijgen. De Raad plaatst tevens enkele kanttekeningen.