Biotechnologie: toediening van stoffen aan dieren

Advies betreffende de aanwijzing van stoffen in het kader van Art 66, lid 1c van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD).