Streefbeeld huisvesting en verzorging vleeskuikenouderdieren

Dit advies geeft een beschrijving van het wenselijke minimum welzijnsniveau voor vleeskuikenouderdieren. Het streefbeeld is een haalbaar compromis, geen ideaalbeeld. In het streefbeeld wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan noodzakelijke verbeteringen bij knelpunten, voorts worden grenzen aangegeven die onder invloed van welzijnbedreigende ontwikkelingen niet overschreden mogen worden.