LNV Draaiboek Klassieke Varkenspest (versie 1 en 2 Maart 1999)

Reactie op de nieuwe versie van het draaiboek: de Raad geeft procedurele en inhoudelijke verbetersuggesties.