Wijziging Varkensbesluit

Advies aan de Vaste Kamercommissie voor Landbouw door de Afdeling Welzijnsvraagstukken van de Raad. De Afdeling is unaniem voorstander van de drie kernpunten van het Wijzigingsbesluit: groepshuisvesting, stabiele groepen en vergroting van het beschikbare vloeroppervlak per varken. Zij is ervan overtuigd dat deze drie kernpunten het welzijn van de varkens ten goede komen, mits deze punten op de juiste wijze worden ingevuld.