Te houden recreatiedieren

Vraag aan het ministerie van LNV: wie stelt de voorwaarden aan het houden van recreatiedieren: de overheid of de ‘sector’ via vergaande (zelf)regulering? Daarbij vraagt de Raad naar het standpunt van het ministerie met betrekking tot de handhaving van deze voorwaarden.