Bedrijfscontrole varkensziekten

Advies aan de minister van LNV met betrekking tot het ontwerp-Besluit bedrijfscontrole varkensziekten. De Raad is van mening dat tegen het ontwerp-Besluit geen inhoudelijke bezwaren bestaan.