Publieksversie zienswijze antibioticabeleid

Om resistentievorming bij gevoelige micro-organismen te beperken is het kabinetsbeleid gericht op zorgvuldig en restrictief antibioticagebruik. In de afgelopen jaren hebben dierenartsen en dierhouders in de rundvee-, varkens-, kalver- en pluimveesectoren het antibioticagebruik sterk teruggebracht. Het ministerie van Economische Zaken ontwikkelt een vervolgaanpak op het ingezette antibioticabeleid in de dierhouderij. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft daarom aan de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) gevraagd in een zienswijze uitspraak te doen over de gevolgen van het reductiebeleid voor diergezondheid en dierenwelzijn, en over mogelijkheden voor zorgvuldig en terughoudend antibioticagebruik met behoud van diergezondheid en dierenwelzijn.