Streefbeeld huisvesting en verzorging van vleeskuikens

Het rapport van de Werkgroep vleeskuikenhouderij van de Raad voor Dierenaangelegenheden geeft een beschrijving van de huisvestings- en verzorgingseisen op het primaire bedrijf, welke aan de vleeskuikenhouderij gesteld dienen te worden op het terrein van dierenwelzijn en -gezondheid.