RDA Zienswijze 'Strategieën om te komen tot een opsporing van besmettelijke, aangifteplichtige dierziekten'

Op verzoek van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft de Raad een advies uitgebracht of en hoe bestaande en toekomstige snelle detectiemethoden ingezet kunnen worden om een mogelijk uitbraak van een aangifteplichtige besmettelijke dierziekte eerder te signaleren.