RDA Zienswijze 'Hobbydieren en de bestrijding van aangifteplichtige dierziekten'

Dit advies bracht de Raad uit op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar aanleiding van de problematiek rondom de hobbymatig gehouden dieren tijdens de MKZ-crisis.