RDA Zienswijze Natuurlijk gedrag van legkippen en vleeskuikens

De Raad voor Dierenaangelegenheden gaat in dit advies in op de vraag welke belemmeringen er bestaan voor legkippen en vleeskuikens in de huidige professionele houderij om hun natuurlijke gedrag uit te kunnen voeren en geeft de drie belangrijkste knelpunten die prioriteit in de aanpak hebben.