RDA Zienswijze 'Mogelijke dierenwelzijnproblemen in de paardenhouderij'

Dit rapport is in opdracht van de Raad voor Dierenaangelegenheden opgesteld door ID-Lelystad en Praktijkonderzoek Veehouderij. Het betreft een literatuurstudie naar het voorkomen van welzijnsproblemen in de niet-professionele paardenhouderij.
De inventarisatie richt zich voornamelijk op mogelijke welzijnsproblemen die samenhangen met de huisvesting, de verzorging, de basistraining, het transport en het gebruik van paarden. Welzijnrisico’s worden geïdentificeerd en kennisleemtes worden aangegeven.