RDA Positieflijsten te houden gezelschapsdieren

Dit zijn lijsten van diersoorten die volgens de Raad voor Dierenaangelegenheden, conform Art. 33 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) middels algemene maatregel van bestuur zouden moeten worden aangewezen. Dat wil zeggen dat de in deze lijsten opgenomen diersoorten naar mening van de Raad geschikt zijn om te worden gehouden als gezelschapsdier.