Verslag sectorbijeenkomst Dierentuinen door de ogen van de maatschappij

De RDA werkt op eigen initiatief aan een verkenning van de dierentuin van de toekomst. Een onderdeel hiervan is een publieksonderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar Public. De enquête laat zien wat het Nederlandse publiek vindt van dierentuinen. Behalve aan de ‘kale’ resultaten hecht de Raad ook aan de interpretatie van professionals in de dierentuinsector. Het gaat immers om hun dagelijks werk. Dat is de aanleiding voor de sectorbijeenkomst ‘Dierentuinen door de ogen van de maatschappij’ die plaatsvindt in Baarn, op 31 oktober 2023. Hiervoor zijn alle houders van een dierentuinvergunning uitgenodigd. Aanwezig zijn zeven vertegenwoordigers van tuinen die zijn aangesloten bij Dier & Park, elf namens NVD dierentuinen, dertien namens overige vergunninghouders en een aantal leden en medewerkers van de RDA.