Dierentuinen door de ogen van de maatschappij: resultaten publieksenquête

Hoe wordt er in Nederland gedacht over dierentuinen? De RDA liet een publieksenquête uitvoeren en neemt de resultaten mee in de zienswijze Dierentuin van de Toekomst. Die wordt in het tweede kwartaal van 2024 verwacht. 

Beeld: ©Shutterstock / Nadya Eugene

Veel draagvlak; dierenwelzijn belangrijk thema

Dierentuinen in Nederland kunnen rekenen op een groot draagvlak. 70 procent van de Nederlanders staat er positief tegenover. Dit blijkt uit het publieksonderzoek van Kantar Public dat is uitgevoerd onder ruim 2000 Nederlanders, in opdracht van de RDA.

In hun opvattingen over welzijn zijn Nederlanders ambivalent. In de beleving van een meerderheid is het welzijn van dieren in Nederlandse dierentuinen voldoende. Het onderzoek laat ook zien dat ongeveer de helft van de dierentuinbezoekers vindt dat het welzijn niet voor alle dieren optimaal is. Ook vindt de helft van de mensen dat sommige diersoorten beter niet gehouden kunnen worden vanwege dierenwelzijn.

7 procent van de mensen staat negatief tegenover dierentuinen. Met name Nederlanders tussen de 18 en 34 jaar zijn in de afgelopen tien jaar negatiever gaan denken over dierentuinen. Dat geldt voor 1 op de 4 mensen in deze leeftijdsgroep. Voor zowel Nederlanders die zich negatiever en positiever zijn gaan verhouden tot dierentuinen is het welzijn van dieren hierin een belangrijke factor.

Blik op de toekomst

Op de vraag ‘Hoopt u dat er in de toekomst nog dierentuinen zijn in Nederland?’, antwoordt een meerderheid van 62 procent bevestigend. Daarnaast geeft 29 procent aan wel een toekomst te zien voor dierentuinen, mits er veranderingen plaatsvinden. Bij het rangschikken van mogelijke taken voor die dierentuin van de toekomst wordt het beschermen van diersoorten en het voorkomen dat deze uitsterven vaak als belangrijkste taak gezien. De traditionele rollen van recreatie en educatie scoren beduidend minder hoog. Uit de enquête blijkt dat 1 op de 10 Nederlanders liever geen toekomst voor dierentuinen ziet.

Sectorbijeenkomst

De resultaten van het publieksonderzoek zijn op 31 oktober 2023 besproken in een besloten sectorbijeenkomst met professionals uit de dierentuinsector. Het verslag van de sectorbijeenkomst is hier te terug te lezen.

Vervolg

De publieksenquête, uitgevoerd door Kantar Public, is onderdeel van een verkenning van de dierentuin van de toekomst door de RDA. Een breed samengesteld forum van deskundigen gaat hiervoor de resultaten van de publieksenquête analyseren en neemt daarin de reacties en discussies van de sectorbijeenkomst mee. Daarnaast betrekt het forum wetenschappelijke inzichten op het gebied van dierenwelzijn en andere relevante vakgebieden. De verkenning wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 gepubliceerd als product van de gehele raad.