Startdocument: De Dierentuin van de Toekomst

In de publieksenquête van de RDA voor Staat van het Dier (2019) kwam naar voren dat er draagvlak is voor dierentuinen, maar dat mensen ook voorwaarden stellen aan hoe dierentuindieren gehouden worden. De RDA verwacht dat de verschoven positie van het dier in de maatschappij in toenemende mate invloed gaat hebben op de wijze waarop er naar dierentuinen gekeken wordt.

Op het moment zijn er 65 vergunde dierentuinen in Nederland. Wettelijk zijn dierentuinen verplicht om bij te dragen aan educatie, natuurbehoud en biodiversiteit. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor het welzijn van de dieren die zij houden. Welke invulling kan er aan dierentuinen worden gegeven, om ze nu en in de toekomst aan te laten sluiten op wetenschappelijke inzichten op die gebieden? En wat zijn de verwachtingen vanuit de maatschappij? De RDA zal passende ontwikkelrichtingen voor dierentuinen verkennen door te kijken naar de randvoorwaarden voor de dierentuin van de toekomst.