Beeld: ©RDA

RDA essay 'Liefde maakt blind'

De RDA heeft zich gebogen over de vraag wanneer de liefde voor een dier dermate blind is dat het dier eronder lijdt. Dit is verwoord in een essay dat bedoeld is de dialoog over dit onderwerp te starten. 

In het essay ‘liefde maakt blind’ verkent de RDA de gevolgen van de groeiende menselijke identificatie met dieren. We belichten situaties waarin dieren lijden onder de liefde van mensen, formuleren wat passende rolopvattingen van verschillende partijen zouden zijn, en speculeren over mogelijke maatschappelijke gevolgen als de antropomorfe benadering van dieren doorzet. Hiermee willen we reflectie op gang brengen die (op termijn) uitmondt in nieuw beleid.