Startdocument 'Liefde maakt blind: Welzijns- en gezondheidsgevolgen van de verschuivende relatie tussen mens en gezelschapsdier’

Recent heeft de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) de ‘Staat van het Dier’ gepubliceerd. Hierin wordt onder andere beschreven dat de relatie die wij hebben met dieren de afgelopen 25 jaar veranderd is, nog steeds aan verandering onderhevig is en dat de positie van het dier in onze maatschappij eveneens veranderd is. Wat betekent dit voor het dier? Pakt deze verandering altijd positief uit? De Raad gaat zich hierover buigen.