'De Staat van het Dier' Beschouwingen en opinies over de verschuivende relatie tussen mens en dier in Nederland.

De positie van het dier in onze maatschappij verandert. De opstelling van de mens als heerser over dieren maakt geleidelijk plaats voor een houding die gekenmerkt wordt door betrokkenheid bij dieren en acceptatie van hun eigenheid. Inbreuken op dierenwelzijn worden steeds minder geaccepteerd. We bewegen naar een nieuw verbond tussen mensen en dieren. Dat stelt de Raad in zijn rapport 'De Staat van het Dier'.

Meer aandacht en zorg voor het welzijn en de gezondheid van bijna alle diersoorten

Dieren hebben het in Nederland in de afgelopen 25 jaar steeds beter gekregen. Er is meer aandacht en zorg voor het welzijn en de gezondheid van bijna alle diersoorten. Ook is de wettelijke bescherming van veel dieren verbeterd. Uit een publieksenquête die in opdracht van de RDA is uitgevoerd, blijkt dat mensen dieren een goed leven gunnen en volgens velen hebben dieren, omdat ze een eigen waarde hebben, daar ook een moreel recht op. Eigenaren hebben daarbij steeds meer over voor hun dieren.

De toegenomen maatschappelijk aandacht voor dierenwelzijn en de toegenomen (technische) mogelijkheden maken dat we steeds hogere eisen gaan stellen aan dierhouders en houderijsystemen, signaleert de RDA. Tegelijkertijd zijn er nog een aantal taaie kwesties die om een oplossing vragen. Meer hierover leest u in bijgaand RDA rapport 'De Staat van het Dier'.

Wat vinden wij mensen nou van dieren

Jan Staman, voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden, is te gast bij het radioprogramma Spraakmakers. Hij vertelt over de enquete 'De staat van het dier' waarin is onderzocht wat mensen nu eigenlijk van dieren vinden.