Rapportage: RDA publieksenquête 'De Staat van het Dier'

Eind 2018 heeft Kantar Public in opdracht van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) het onderzoek ‘De Staat van het Dier’ uitgevoerd. In totaal deden er 2.010 Nederlanders mee aan het onderzoek. In dit onderzoek is gekeken wat de meningen van de Nederlanders zijn over de manier waarop men in Nederland omgaat met en denkt over dieren.

Er zijn vragen gesteld over vier verschillende diergroepen:

  • Productiedieren;
  • Recreatiedieren (inclusief dierentuindieren);
  • Proefdieren;
  • en Natuurdieren.

Onderstand de volledige rapportage.