"RDA heeft met zijn adviezen vaak verschil gemaakt"

Dat zei directeur-generaal Marjolijn Sonnema van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tegen de jubilerende Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA). De Raad vierde zijn vijfentwintigjarig bestaan woensdag 14 november. De topambtenaar reageerde met haar kwalificatie op vroegere twijfels over dat bestaansrecht die worden beschreven in het jubileumboek 'Welzijn en Ongemak', waarvan ze het eerste exemplaar in ontvangst nam.

'De Raad heeft de afgelopen tijd regelmatig adviezen uitgebracht waar in het beleid ook werkelijk iets mee is gebeurd', aldus Sonnema.

Ze noemde de zienswijzen over One Health, antibioticabeleid, insectenhouderij en dierproeven als voorbeelden van 'adviezen die verschil hebben gemaakt'.

Ik hoop dat ik over 25 jaar nog steeds op jullie kan rekenen, sloot ze af.

Beeld: ©RDA / Paul Voorham

Vroeger liep de hond voor de kar; tegenwoordig zit hij erin

De jubileumbijeenkomst bood zowel wat de bezoekers betreft als inhoudelijk een levendig beeld van de ontwikkeling van de Raad in de afgelopen vijfentwintig jaar. De zaal was gevuld met leden, oud-leden, medewerkers, oud-medewerkers en directe relaties van de Raad, die zich actief mengden in de discussie over de wijze waarop de Raad heeft 'gelaveerd tussen politiek, beleid, wetenschap en publieke opinie,' in de woorden van een van de sprekers. Uiteraard kwam daarbij de veranderende verhouding tussen mens en dier ter sprake, die in de discussie werd getypeerd met de waarneming 'Vroeger liep de hond voor de kar; tegenwoordig zit hij erin'.

Emoties over dieren en dierenwelzijn

Onder leiding van RDA-voorzitter Jan Staman werden de te verwachten ontwikkelingen besproken en natuurlijk de rol van de RDA daarin. Een belangrijk thema was de waarde die aan emoties over dieren en dierenwelzijn moet worden gehecht. Emoties spelen een steeds belangrijker rol in de maatschappelijke discussie, constateerden verschillende deelnemers, en die moeten we niet wegschuiven maar erkennen: 'Betrek die emotie in het debat en in de adviezen; anders breekt de hel los!' En: 'Heb oog voor die emoties, negeer ze niet. Maar houd je rug recht als er grensoverschrijdend gedrag aan te pas komt.'

Juniornetwerk

Voorzitter Jan Staman toonde zich ingenomen met de oprichting van het RDA-jongerennetwerk, dat op de bijeenkomst gelegenheid kreeg zichzelf te presenteren.

Voor mij is het een feest, zo drukte hij de jongeren op het hart, als jullie ons verrassen met het type vragen dat je liever niet hoort, en als die ook met een zekere hardnekkigheid worden herhaald. Jullie moeten ons af en toe van het pad af jagen.

Welzijn en ongemak

Het jubileumboek 'Welzijn en ongemak, de Raad voor Dierenaangelegenheden 1993-2018' van auteurs Noortje Jacobs en Bert Theunissen, is onderstaand te downloaden.