Congres ‘De Staat van het Dier’: pleidooi voor verbinding

Het maatschappelijk debat over dierenwelzijn lijkt soms sterk gepolariseerd, maar het RDA-jubileumcongres ‘De Staat van het Dier’ gisteren in Santpoort werd een manifestatie van verbinding. Uiteenlopende visies en opvattingen beheersten de dag, maar het midden bleek sterk vertegenwoordigd en de wil om met elkaar in gesprek te blijven ook.

Beeld: Paul Voorham

Dierenwelzijn vooruitgegaan

Aan het begin van het congres werden de resultaten gepresenteerd van een publieksonderzoek naar meningen over dierenwelzijn, in opdracht van de jubilerende Raad voor Dierenaangelegenheden. Die toonden in de eerste plaats dat veel mensen in het land, net zoals in de zaal van het feeërieke landgoed Duin- en Kruidberg, vooruitgang hadden waargenomen van het welzijn van de dieren in de laatste 25 jaar. Niet minder duidelijk lieten ze zien dat er nog veel zorgen zijn, soms over onderwerpen die aan het eind van de vorige eeuw nog weinig tongen losmaakten: megastallen, genetische aanpassing van dieren, de positie van dieren in de natuur. Toch waren de antwoorden op de meeste vragen volgens de presentatoren ‘normaal verdeeld’, wat betekent dat de middengroep groter is dan de groepen aan de twee uitersten van een rijtje antwoorden.

Verrassende en uitgesproken visies

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, die de Raad in Santpoort persoonlijk kwam feliciteren, ging ook in op de maatschappelijke discussie. Die is de laatste jaren intenser geworden, zei ze.

Mijn ervaring is dat de flanken wel wat feller zijn geworden, ze staan er wel wat sterker in. Toch wil ik die flanken erbij houden want dat geeft meerwaarde aan de discussie

werd door veel Twitteraars uit haar mond opgetekend. Daarmee schetste ze tegelijk de sfeer op het congres, waar duidelijke meningen niet onder stoelen of banken werden gestoken maar tegelijk de belangstelling overheerste om naar zeer verrassende en uitgesproken visies te luisteren, zoals onder meer over de taalvaardigheid van prairiehonden en kippen.

'Blijf kennis en emotie inbrengen'

Hetzelfde patroon vertoonden de zogeheten break-out sessies, kleinere bijeenkomsten over specifieke onderwerpen als het doden van dieren, de koe en de grutto, het vermenselijken van dieren en de gaten in de regelgeving rond dieren. Geen onderwerp werd geschuwd, geen wanklank werd opgetekend. De RDA toonde zich daarmee een verbindende speler op het toneel van de verhitte maatschappelijke discussies, en een speler die daardoor een belangrijke functie heeft. Minister Schouten constateerde dat laatste ook:

Jullie hebben de kennis èn de emotie. Blijf die inbrengen in het maatschappelijk debat. Daarmee ben ik ook geholpen!

Videoverslag RDA Congres 'De Staat van het Dier'