14 februari Break-out sessie 'Heel Holland doodt: Nadenken over het doden van dieren'

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum

Door: Franck Meijboom | Len Lipman | Reina Sikkema

Als het gaat om het doden van dieren, zijn er  veel vragen, onduidelijkheden, aannames, emoties en meningen. Echter het houden van dieren is bijna altijd verbonden met de dood van dieren. Hoe, waarom, wanneer en door wie het doden plaatsvindt, verschilt echter sterk. Schurend wordt het bijvoorbeeld wanneer  ‘gerechtvaardigde’ redenen voor het doden van dieren met elkaar worden vergeleken, zoals bijvoorbeeld euthanasie van lijdende dieren,  ten opzichte van het ruimen van gezonde dieren in het kader van dierziekte bestrijding. Verschillende mensen en partijen hebben verschillende prioriteiten wanneer belangen en waarden als economie, dierwelzijn, volksgezondheid, natuur en religieuze vrijheid samenkomen. Dieren van eenzelfde soort worden ook niet altijd gelijk behandeld, dit is afhankelijk van de relatie tot de mens. Denk aan het konijn in de natuur, als gezelschapsdier, als proefdier of als productiedier, maar ook bij vissen of varkens/zwijnen enzovoort. Tijdens deze sessie praten deelnemers met elkaar over de (morele) dilemma's rondom het doden van dieren en proberen we grip te krijgen op de belangrijke knelpunten bij het doden van dieren.