14 februari AANMELDEN: JUBILEUMCONGRES 'DE STAAT VAN HET DIER'

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Landgoed Duin & Kruidberg, Duin en Kruidbergerweg 60, 2071 LE Santpoort-Noord

Donderdag 14 februari 2019 gaat de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) graag met u in gesprek. Onder leiding van dagvoorzitter Meike de Jong presenteert de RDA de resultaten van de publieksenquête.

Minister Carola Schouten van LNV deelt haar visie op welzijn en gezondheid van dieren. Eva Meijer - filosofe - gaat in op haar onderzoek naar de taal der dieren. Dolf Jansen - cabaretier, presentator, criminoloog en marathonloper - zal het congres afsluiten.

Aanmeldformulier jubileumcongres

Aandachtsgebied

Om een beeld te krijgen van onze deelnemers vragen wij u waar uw eerste interesse ligt (meerdere opties mogelijk)

Wilt u informatie van de RDA ontvangen *

Wil u rapporten, zienswijzen, jaarverslagen en aankondigingen van bijeenkomsten via de mail ontvangen?

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om u aan te melden voor ons jubileumcongres. Daarna worden ze vernietigd, tenzij u aangeeft in de toekomst rapporten en jaarverslagen van de Raad te willen ontvangen.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

De gegevens zijn noodzakelijk om een beeld te krijgen van het aantal en achtergrond van de bezoekers van ons congres.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de organisatie van het congres.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De gegevens worden drie maanden bewaard.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *