14 februari AANMELDEN: JUBILEUMCONGRES 'DE STAAT VAN HET DIER'

Activiteitendata
-
Landgoed Duin & Kruidberg te Santpoort

Donderdag 14 februari 2019 opent minister Schouten het jubileumcongres ‘Staat van het dier’ van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Het congres viert het vijfentwintig jaar bestaan van de RDA. Graag nodigen wij u uit voor deze interactieve bijeenkomst.

De RDA wil met u in gesprek. Heeft u zich al aangemeld?

Aanmeldformulier jubileumcongres

Aandachtsgebied

Om een beeld te krijgen van onze deelnemers vragen wij u waar uw eerste interesse ligt (meerdere opties mogelijk)

Wilt u informatie van de RDA ontvangen *

Wil u rapporten, zienswijzen, jaarverslagen en aankondigingen van bijeenkomsten via de mail ontvangen?

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om u aan te melden voor ons jubileumcongres. Daarna worden ze vernietigd, tenzij u aangeeft in de toekomst rapporten en jaarverslagen van de Raad te willen ontvangen.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

De gegevens zijn noodzakelijk om een beeld te krijgen van het aantal en achtergrond van de bezoekers van ons congres.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de organisatie van het congres.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De gegevens worden drie maanden bewaard.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *