dr. L.J.A. (Len) Lipman
© RDA

dr. L.J.A. (Len) Lipman

Functie
Hoofddocent
Werkt bij
Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde

Len Lipman is hoofddocent aan de Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde, departement Institute for Risk Assessment Sciences, divisie Omgeving Epidemiologie / Veterinaire Volksgezondheid.

Len Lipman is verantwoordelijk voor de educatie van de thema’s voedselveiligheid, zoönose en microbiologie.

Daarnaast begeleidt Len Lipman PhD studenten in hun onderzoek en coördineert hij het onderwijs dat gegeven wordt op het departement.