dr. L.J.A. (Len) Lipman

dr. L.J.A. (Len) Lipman

Functie
Universitair hoofddocent
Werkt bij
Universiteit Utrecht

Len Lipman is universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde, departement Institute for Risk Assessment Sciences, divisie Omgeving Epidemiologie/Veterinaire Volksgezondheid. Len is verantwoordelijk voor de educatie van de thema’s voedselveiligheid, zoönose en microbiologie. Daarnaast begeleidt hij PhD studenten in hun onderzoek en coördineert hij het onderwijs dat gegeven wordt op het departement.