Startnotitie Welzijn van Vissen

In Nederland worden vissen gebruikt als consumptievis, siervis en als proefdier. Ze komen voor in het wild, kweekbassins en aquaria. De aandacht voor het welzijn van vissen neemt de laatste decennia toe, zowel vanuit het beleid, het onderzoek, als vanuit de maatschappij en de consument.

Focus op Welzijn

In de Raad is meermalen gesproken over de wens een nieuwe zienswijze uit te brengen met de focus op het welzijn van vissen. Hiermee wordt nu een start gemaakt, zie bijgaand document.

In 2002 heeft de RDA een toetsingskader en toelatingsprocedure voor aanwijzing van nieuwe voor productie te houden vissoorten gepubliceerd. Twee jaar later publiceerde de RDA een negatief- en positieflijst voor reptielen, amfibieën en vissen ter invulling van artikel 33 van de toenmalige Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.