Aankondiging presentatie RDA Zienswijze “Welzijn van vissen”

De presentatie van de zienswijze “Welzijn van vissen” van de Raad voor Dierenaangelegenheden zal plaatsvinden op woensdag 7 maart aanstaande van 11.00 tot 12.30 uur bij Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Beeld: Shuttershock

Welzijn van vissen verdient meer aandacht

De Raad heeft zich gebogen over de vragen of er vanuit de maatschappelijke moraal en de wetenschappelijke literatuur aanleiding is om meer aandacht te vragen voor het welzijn van vissen en of de huidige beleidspositie van de overheid met betrekking tot welzijn van vissen actualisatie behoeft. De Raad komt tot de conclusie dat het welzijn van vissen aandacht heeft bij betrokkenen en dat hiervoor meer aandacht gewenst is. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal concrete aangrijpingspunten om het welzijn van vissen te verbeteren.

Forum

De zienswijze is voorbereid door een zogenaamd forum uit de Raad, bestaande uit ir. M. (Marijke) de Jong-Timmerman, dr. F.L.B. (Franck) Meijboom, J. Th. (Joost) de Jongh, mr. A.G. (Andreas) Dijkhuis en dr. ir. M.C.Th. (Martin) Scholten tevens voorzitter van het forum. Alle leden zitten op persoonlijke titel in de Raad. Het forum is ondersteund door een aantal specialisten.

Betrokkenen, pers en belangstellenden van harte welkom

Bij de presentatie wordt de zienswijze toegelicht door de heer Scholten. Vervolgens reflecteren een aantal genodigden op deze zienswijze en is ruimte voor vragen en discussie met alle aanwezigen. De zienswijze en de publiekssamenvatting hiervan zijn in de zaal beschikbaar.

Het is een openbare bijeenkomst waarbij betrokkenen, pers en andere belangstellenden van harte welkom zijn. We vragen u wel, in verband met de grootte van de zaal, om vóór 1 maart door te geven via info@rda.nl of en met hoeveel personen u aanwezig zult zijn.