Verslag dialoogsessie: 'Dieren in de stad'

Op 6 mei presenteerde de secretaris van de Raad voor Dierenaangelegenheden Marc Schakenraad op de Springschans in Heiloo de hulpvraag aan beide groepen zeven. Hij legde uit dat in Nederland veel verschillende dieren leven, maar dat we niet altijd weten hoe we samen moeten leven met dieren in de stad. Na zijn bezoek keken de kinderen de film ‘De Wilde Stad’.

Dieren in de stad

Een week later kreeg de Raad van Kinderen een ecologische rondleiding door Amsterdam Noord. De groep werd in tweeën gesplitst. Om beurten zaaide de ene helft maar liefst drie bloemenlinten, de andere groep maakte een wandeling door de buurt met ecoloog Fred en leerde van alles over de dieren in de stad.
Deze dieren werden nader besproken in de klas. Nadat de kinderen hun bevindingen en meningen over de dieren hadden gepresenteerd aan hun klasgenoten, ontstonden er twee groepen die zich nog verder in de onderwerpen gingen verdiepen. Bij ieder dier werd het probleem geschetst, een oplossing bedacht en informatie gegeven.

Dialoogsessie

Op 1 juli jl. was de dialoogsessie in Den Haag, hier werden alle bevindingen gepresenteerd. Onder leiding van dialoogleider Jan-Maarten Rovers ging de Raad van Kinderen daarna in dialoog met de Raadsleden Ted van den Bergh (directeur stichting  Triodos Foundation), Franck Meijboom (dierethicus  aan de Universiteit Utrecht), Jacques van Alphen (ecoloog), Frank Verstappen (dierenarts) en Rosanne van Oudheusden (adjunct-secretaris Raad voor Dieren-aangelegenheden). Bijgaand treft u hiervan het verslag aan.