Bij
Beeld: iStock

Staat van het Dier 2024: beschouwingen en opinies over de verschuivende relatie tussen mens en dier in Nederland

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) is geïnteresseerd in hoe mensen naar dieren kijken, en of hierin trends waarneembaar zijn. Daarom herhaalde de RDA de publieksenquête Staat van het Dier, die in 2019 voor het eerst werd afgenomen.

'Uit deze tweede editie blijkt dat mensen onverminderd om dieren geven, zegt RDA-voorzitter Jan Staman. “Zelfs na een bewogen periode met veel tegenslagen zoals corona, oorlog en vogelgriep.” 

Principes voor dierwaardige veehouderij omarmd
Hoe past de manier waarop we nu dieren houden en met dieren omgaan bij de wens voor meer welzijn? In vervolg op de enquête Staat van het Dier 2019 ontwikkelde de RDA de zes leidende principes voor een dierwaardige veehouderij. Die zijn breed omarmd en beginnen wortel te schieten. Het blijkt echter ook lastig om grote stappen te maken. 

Meer prangende vragen
Uit de publieksenquête, het RDA Congres van 2023 en input van de raadsleden kwamen een aantal thema’s en prangende vragen naar boven die de nieuwe meerjarenagenda van de RDA vormen. Helpen de zes leidende principes voor dierwaardige veehouderij ook andere diergroepen, zoals gezelschapsdieren, proefdieren en dierentuindieren? Hoe verhoudt een dierwaardige houderij zich tot andere maatschappelijke opgaven, zoals milieu en klimaat? Beoordelen we de ene diersoort anders dan de andere? En hoe kan het welzijn van dieren beter worden geborgd? Over onder meer die vragen gaat de RDA zich de komende jaren buigen.   

Open dialoog
'We merken dat de discussie rond bepaalde thema’s de laatste jaren verhardt', zegt RDA-voorzitter Jan Staman. Tegelijkertijd zien we bij veel houders een stevige basis om te werken aan welzijn en gezondheid van dieren. Ieder op een eigen manier. Een positief signaal.'

De RDA wil met alle betrokkenen blijven werken aan een beter welzijn (inclusief gezondheid) en een betere positie voor dieren. De RDA ziet het als missie dialoog te blijven voeren, en handvatten aan te reiken voor vervolgstappen. Want alleen samen met overheden, dierhouders, maatschappelijke partijen, wetenschappers en andere betrokkenen kunnen urgente onderwerpen op het vlak van dierenwelzijn en diergezondheid echt worden aangepakt. 

Infographich Staat van het Dier
Beeld: RDA

Hieronder vindt u een korte animatie over Staat van het Dier 2024