Jongeren en het zorgen voor hun morgen

Er zijn veel zorgen over de toekomst van huidige en toekomstige generatie jongeren. Veertien adviesraden voor regering en het parlement werkten samen aan een essaybundel  gericht op een hoopvolle toekomst voor die jongeren. Voor een toekomst met perspectief moeten jongeren een stem krijgen in het politieke debat en mee kunnen bouwen aan beleid, ook op lange termijn. De raden doen een oproep aan samenleving en politiek om te zorgen dat jongeren een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan. 

Deelnemende raden

Elke adviesraad heeft een bijdrage geleverd aan die boodschap vanuit zijn eigen expertise. Aan de bundel is meegewerkt door: Raad voor Volksgezondheid & Samenleving; Nederlandse Sportraad; Sociaal-Economische Raad; Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming; Adviescollege ICT-toetsing, Adviesraad Migratie; Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie; Gezondheidsraad; Raad voor Cultuur; Raad voor de leefomgeving en infrastructuur; Raad voor Dierenaangelegenheden; Raad voor het Openbaar Bestuur en Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Daarnaast is er op verzoek van de Onderwijsraad ook een bijdrage van vier jongerenonderwijsorganisaties, namelijk: het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Landelijke studentenvakbond en Interstedelijk Studenten Overleg.