RDA Zienswijze Doden van dieren aan het licht

Het doden van dieren is een onlosmakelijk onderdeel van onze omgang met dieren. Het is een ongemakkelijk thema dat vragen oproept. Het is breed en veelomvattend en de verschillen tussen redenen om te doden zijn niet zwart-wit. In deze zienswijze verkent de RDA het ‘landschap’ van het doden van dieren aan de hand van vijf verschillende redenen: het voorkomen of beheersen van overlast, het beëindigen van lijden, het niet voldoen aan het beoogde doel, dierziektebestrijding en het nut voor de mens. Daarbij wordt ingegaan op verschillende situaties en de specifieke bijbehorende vragen, conflicten en dilemma’s.

Podcast Doden van dieren aan het licht