Liefde maakt blind

Daar waar mensen en dieren in huise­lijke kring samenleven, groeit liefde voor elkaar. Vaak zal dit tot wederzijds genoe­gen zijn, maar soms kan de liefde voor het dier zo doorslaan dat het welzijn van dat dier in het gedrang komt. Daarover gaat het essay 'Liefde maakt Blind' dat de Raad voor Dierenaangelegenheden op eigen initiatief schreef. In deze aflevering van de DIER aan BODCAST gaat journalist Margreet Reijntjes in gesprek met RDA-leden Ruud Tombrock en Marjan Slob.