RDA pleit voor praktijktest bij nieuwe diersoort als productiedier

Op dinsdag 12 april jl. kreeg Directeur-Generaal Hans Hoogeveen van Agro en Natuur de samenvatting van de zienswijze Toetsingskader voor Productiedieren overhandigd van de secretaris, Marc Schakenraad.

Secretaris Marc Schakenraad en Directeur-Generaal Hans Hoogeveen

Om diersoorten te kunnen toetsen op hun geschiktheid als productiedier presenteert de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) op verzoek van de staatssecretaris de zienswijze “Toetsingskader voor productiedieren”. De RDA bepleit dat het houden van  een diersoort als productiedier in de praktijk wordt getest voordat deze officieel wordt erkend als productiedier.

U kunt ook de volledige zienswijze Toetsingskader productiedieren downloaden via onderstaande bijlage.